product-logo

Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenja portala „Certilia“ i Usluga AKD IDP (Identity Provider) Autentifikatora (sve zajedno u daljnjem tekstu: Sustav) kao i drugih odgovarajućih komponenti Sustava koji se povezuju na sustave trećih strana od strane fizičkih i pravnih osoba. Korisnik aplikacije u smislu naših Općih Uvjeta je svaka pravna ili fizička osoba koja se dobrovoljno registrirala za korištenje usluga Sustava. Kada kažemo „naš“, „mi“, „nas“ onda govorimo o tvrtki AKD d.o.o. sa adresom sjedišta Savska cesta 31, 10 000 Zagreb iz Republike Hrvatske.

Korištenje Sustava nije moguće bez pristanka na Uvjete korištenja i privole na obradu osobnih podataka.

Pristupanjem, aktiviranjem i korištenjem Sustava, Korisnici potvrđuju da su upoznati s Uvjetima korištenja i njihovim pravnim učincima te da su ih pročitali, razumjeli i prihvatili u cijelosti. Smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim Uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi podataka. Ukoliko se ne slažete u cijelosti s ovim Uvjetima korištenja, upućujemo Vas da odmah prestanete s korištenjem ovog Sustava.

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave unesemo promjene ili izmjene ovih Uvjeta korištenja. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama ažuriranjem datuma "Posljednje ažuriranje" ovih Uvjeta korištenja, bez slanja posebne obavijesti o svakoj takvoj promjeni. Vaša je odgovornost da povremeno pregledavate ove Uvjete korištenja kako biste bili informirani o izmjenama. Smatra se da ste svjesni promjena i da prihvaćate promjene bilo kojeg revidiranog Uvjeta korištenja nastavkom korištenja Sustava nakon datuma objave revidiranih Uvjeta korištenja.

Svaka fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: „Korisnik“) za pristupanje Sustavu treba imati pristup Internetu i jedan od najčešćih korištenih Internet preglednika kao što su: Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox i dr.

Portal Certilia je web aplikacijsko sučelje koje služi za lakše upravljanje skupom podataka tzv. Vjerodajnica kojim se predstavlja Korisnik, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta kako bi omogućio pristup Korisniku elektroničkim uslugama trećih strana. Korisnik ima pravo na pregled korisničkog pretinca koji obuhvaća set: osobnih podataka, upravljanje lozinkom, pristupanje elektroničkim uslugama kao i pregled nad svim prihvaćenim privolama te evidenciju ulazaka u aplikaciju.

Usluga AKD IDP-a omogućuje Korisniku izdavanje Vjerodajnica i provodi proces autentifikacije.

Elektronička usluga je javna usluga koju Pružatelj e-usluge pruža Korisniku putem interneta (treća strana).

Autentifikacija označava postupak provjere identiteta Korisnika i/ili provjeru korištenja personaliziranih sigurnosnih vjerodajnica Korisnika.

Sustav čini zajedno Usluga AKD IDP-a i Portal Certilia, na način da Korisnik prijavom u određenu elektroničku uslugu treće strane prihvaća uvjete korištenja Sustava. Svaka elektronička usluga zahtjeva određen skup podataka koji se sastoji od obveznih i neobaveznih podataka. Obvezni podatci su nužni za prijavu u elektroničku uslugu i njihov skup ovisi od usluge do usluge, s time da je Korisniku uvijek označeno koji podatci su obvezni. Sustav samo obvezne podatke prosljeđuje elektroničkoj usluzi. Sustav na taj način upravlja identitetom i pravima koji su vezani uz identitete za korisnika kojima se izdaju udaljeni elektronički potpisni certifikati (fizičke osobe) i udaljeni certifikati za elektronički pečat (subjekti).

Prava intelektualnog vlasništva

Sustav je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajniranje web stranica, tekst, fotografije i grafike na web stranici (u cjelini, "Sadržaj") i zaštitni znaci, oznake i logotipi sadržani u njima (oznake) u našem su vlasništvu ili su nam licencirani i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima, te raznim drugim pravima intelektualnog vlasništva i tržišnim zakonima, međunarodnim zakonima o autorskim pravima i međunarodnim konvencijama.

Predstavnici korisnika

Korištenjem Sustava izjavljujete i jamčite da:

  1. pristajete na poštivanje ovih Uvjeta korištenja;
  2. nećete pristupiti Sustavu putem automatiziranih ili ne-ljudskih sredstava, bilo putem robota, skripte ili na drugi način;
  3. nećete koristiti Sustav ni u kakve ilegalne ili neovlaštene svrhe; i
  4. vaša upotreba Sustava neće prekršiti bilo koji primjenjivi zakon ili propis.

Ako pružite bilo kakve neistinite, netočne ili nepotpune podatke, imamo pravo obustaviti ili ukinuti pravo ili buduću upotrebu Sustava (ili bilo kojeg njegovog dijela). Slažete se da ćete pristupne podatke čuvati povjerljivim i biti ćete odgovorni za svako korištenje vašeg računa i zaporke na Sustavu. Pridržavamo pravo uklanjanja pristupa Sustavu ako utvrdimo da je vaše ponašanje neprimjereno u smislu da je protivno zakonskim ili drugim propisima, da se njime ugrožava javna sigurnost te ukoliko je neprimjereno u bilo kojem drugom smislu.

Zabranjene aktivnosti

Ne smijete pristupati ili koristiti Sustav u bilo koju drugu svrhu osim one za koju mi činimo dostupnom. Sustav se ne smije koristiti za bilo kakve poduhvate, osim onih koji su izričito odobreni od nas.

Kao korisnik Sustava, prihvaćate da nećete:

Što su osobni podatci?

Sustav smatra osobnim podacima bilo koje podatke koji se odnose na neku osobu i putem kojih se ona može identificirati. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na:

Međutim, Sustav također koristi sljedeće podatke koje se ne smatraju osobnim podacima, ali se koriste za statističke svrhe. Razlog za ovo je taj da se ti podaci ne mogu koristiti za Vaše praćenje.

Prikupljanje osobnih podataka

Sustav prikuplja Vaše podatke isključivo na temelju Vašeg zahtjeva za pristupom. Na primjer:

Tehnologije praćenja

Sustav prikuplja Vaše podatka na sljedeće načine:

Korištenje osobnih podataka

Sustav će koristiti samo osobne podatke za svrhu zbog koje su prikupljeni (ili za korištenje identificirano kao povezano s tom svrhom).

Sustav koristi Vaše osobne podatke samo za niže navedene svrhe.

Ovo uključuje:

Sustav može koristiti:

Objavljivanje/dijeljenje osobnih podataka

Sustav može dijeliti osobne informacije s relevantnim aplikacijama (također poznatima kao "Pružatelji usluga ili e-Usluge" ili Aplikacije koje su registrirane u AKD IDP. Ove aplikacije su registrirane od strane administratora identiteta Vašeg subjekta ili organizacije. Osobne informacije se objavljuju odnosno dijele isključivo sa svrhom zbog koje su i prikupljene (ili za korištenje koje je identificirano kao konzistentno s tom svrhom), pod nadzorom takvih Pružatelja usluga, osim ako niste dali drugačiju privolu ili ako je to drugačije zakonski propisano.

Gdje se čuvaju Vaši osobni podatci

Sustav čuva Vaše osobne informacije u sigurnim bazama podataka te provodi odgovarajuće sigurnosne mjere prihvaćene releventnim međunarodnim standardima i/li najboljim tehničkim praksama kako bi štitio baze podataka gdje se čuvaju Vaši osobni podatci. Sustav ne prenosi niti dijeli Vaše podatke s bilo kojim trećim stranama ili lokacijama bez vaše privole.

Sustav može koristiti enkripciju kako bi osigurao potrebnu razinu sigurnosti za vaše podatke. Međutim, imajte na umu da ne možemo jamčiti da je Internet 100% siguran. Iako ćemo se potruditi zaštititi vaše osobne podatke, prijenos osobnih podataka u i iz naših Usluga ili Aplikacija je vaš rizik. Uslugama biste morali pristupiti samo u sigurnom okruženju.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podatci

Sustav čuva Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko ste korisnik našeg sustava. Možete ažurirati Vaše osobne podatke bilo kada koristeći odgovarajuće korisničke portale.

AKD IDP može čuvati enkriptirane tajne u obliku sažetka (eng. hashed) kako bi Vam osigurao adekvatnu razinu sigurnosti. Ovo uključuje:

Koja su vaša prava u pogledu obrade vaših podataka?

Ukoliko već imate korisnički račun u AKD IDP-u, imate ga pravo deaktivirati ukoliko smatrate da Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi.

Ukoliko nemate korisnički račun i ne slažete se s ovim Uvjetima korištenja, možete odabrati da Vam se ne izradi korisnički račun.

Neizrada ili uklanjanje korisničkog računa može rezultirati odbijanjem Zahtjeva ili prekidom pružanja ugovorene i/li korištene usluge.

Prekid korištenja usluge prije perioda važenja, na temelju zahtjeva korisnika, nije osnova za povrat plaćenoga iznosa za uslugu.

Imate brojna prava koja su povezana s obradom vaših osobnih podataka te vam u nastavku dajemo detaljan pregled tih prava.

Pravo na pristup

Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka (a koja prava su navedena u daljnjem tekstu ove Politike privatnosti).

Pravo na ispravak

Ukoliko su vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo i to davanjem dodatne izjave. Napominjemo kako ste odgovorni zadavanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka ukoliko smatrate da više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem našeg legitimnog interesa, ukoliko smatrate da su vaši podaci nezakonito obrađeni te ukoliko smatrate da se vaši podaci trebaju brisati temeljem prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje osobnih podataka, primjerice kod podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme ili trajno.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o vremenskom razdoblju tijekom kojeg navedene podatke moramo čuvati i o danu kada će isti biti brisani.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati trajno, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o nemogućnosti brisanja takvih podataka zajedno s upućivanjem na pravnu osnovu koja propisuje trajno čuvanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

Ukoliko je obrada podataka ograničena tada se takvi osobni podaci smiju obrađivati samo uz vašu privolu osim kod pohrane podataka ili postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa. Ukoliko ishodite ograničenje obrade podataka obavijestit ćemo Vas prije nego što ograničenje bude ukinuto.

Pravo na prigovor

Ukoliko vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. Ukoliko se prilikom obrade podataka pozivamo na naše legitimne interese, a vi ste podnijeli prigovor na takvu obradu tada nećemo dalje obrađivati vaše podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na žalbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka postupili protivno pravu Europske unije ili Republike Hrvatske, molimo da nam se obratite kako bi razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede vaših osobnih podataka, o svakoj takvoj povredi ćemo vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku.

U navedenoj obavijesti ćemo opisati prirodu povrede osobnih podataka, navesti ime i prezime osobe od koje možete dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje smo poduzeli za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica. Navedena obavijest će biti sastavljena uporabom jasnog i jednostavnog jezika.

Prava u slučaju obrade podataka temeljem privole

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno potpisane, dok u slučajevima digitalnih kanala osiguravamo da je prethodno provedena autentikacija kao i da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka.

Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Europske unije i Republike Hrvatske.

Ukoliko ne pristanete dati privolu u slučajevima obrade podataka koja se temelji na privoli tada nismo u mogućnosti s vama zasnovati nikakav pravni odnos.

Molimo kontaktirajte AKD ukoliko imate bilo kakva pitanja vezano za ove Uvjete korištenja.

Politika Privatnosti

Brinemo o privatnosti i sigurnosti podataka. Pregledajte naša pravila o privatnosti objavljenu u dokumentu: Politika privatnosti. Korištenjem Sustava prihvaćate da se obvezujete našom Politikom privatnosti koja je ugrađena u ove Uvjete korištenja.

Uvjeti i prestanak korištenja

Ovi uvjeti korištenja ostat će u cijelosti na snazi i tijekom upotrebe Sustava. Ukoliko se ne pridržavate odredaba ovih uvjeta, bez ograničavanja bilo koje druge odredbe ovih uvjeta upotrebe, zadržavamo pravo u svojoj diskreciji i po slobodnoj procjeni, bez obavještenja ili odgovornosti, ukinuti pristup i korištenje Sustava (uključujući blokadu određenih IP adresa) za bilo koju osobu, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja kršenja bilo koje odredbe u ovim uvjetima korištenja ili bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa.

Ako iz bilo kojeg razloga ukinemo ili blokiramo vaš račun, može vam biti zabranjena registracija i stvaranje novog računa pod vašim imenom, pseudonimom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda djelujete u ime treće strane. Osim ukidanja ili obustave vašeg računa, zadržavamo pravo poduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući neograničeno provođenje građanske, kaznene i sudske pravne zaštite.

Izmjene i prekidi usluge

Pridržavamo pravo promjene, izmjene ili uklanjanja sadržaja ili usluga s Portala u bilo kojem trenutku ukoliko održavanje istoga postane posebice za nas otegotno. U navedenome smislu AKD se ne smatra odgovornim prema vama ili trećoj strani.

Ne možemo jamčiti da će stranica biti dostupna u svakom trenutku. Možda ćemo doživjeti hardverske, softverske ili druge probleme ili trebati izvršiti održavanje vezano za Sustav, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili pogreškama. Pridržavamo pravo promjene, revizije, ažuriranja, obustave, ukidanja ili bilo kakvog drugog mijenjanja Sustava u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti. Slažete se da ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja stranice tijekom prekida ili prekida rada Sustava.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost te rješavanje sporova

Na odnos nas i korisnika primjenjuje se, osim ovih Uvjeta korištenja, i pravo Republike Hrvatske i Europske unije.

U slučaju bilo kakvog spora koji bi proizašao iz našeg poslovnog odnosa (svaki "spor" i zajednički, "sporovi") čije rješavanje ste pokrenuli vi ili mi (pojedinačno, "stranka" i kolektivno, "stranke"), stranke se slažu da će prvo pokušati riješiti spor mirnim putem. Takvi neformalni pregovori započinju pismenom obavijesti jedne strane drugoj strani.

Ukoliko se spor ne riješi mirnim putem, za slučaj sudskog postupka pristajete na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ispravci

Na web mjestu mogu biti informacije koje sadrže tipografske pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge podatke. Pridržavamo pravo ispravljanja pogrešaka, netočnosti ili propusta te izmjene ili ažuriranje podataka na Sustavu u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Razno

Ovi Uvjeti korištenja i bilo koja pravila ili pravila rada koje objavljujemo na Sustavu čine cjelokupni sporazum između vas i nas. Naš neuspjeh u provođenju bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uvjeta korištenja ne djeluje kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi uvjeti korištenja djeluju u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom. Možemo dodijeliti bilo koja ili sva naša prava i obveze drugima u bilo kojem trenutku. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nečinjenje koje je uzrokovao bilo koji uzrok izvan naše razumne kontrole. Ako se utvrdi da je neka odredba ili dio odredbe ovih Uvjeta upotrebe nezakonit, nevaljan ili neprovediv, ta se odredba ili dio odredbe smatra izdvojenom iz ovih Uvjeta korištenja i ne utječe na valjanost, provedivost i izvršivost bilo kojih preostalih odredbi. Ne postoji zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili odnos vas i nas kao rezultat ovih Uvjeta korištenja ili upotrebe stranice. Ovim se odričete svih argumenata koje ste mogli imati na temelju elektroničkog oblika ovih Uvjeta korištenja i nedostatka potpisa stranaka kao elementa nužnog za provođenje ovih Uvjeta korištenja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Da bismo riješili vašu eventualnu pritužbu u vezi s web mjestom ili dobili dodatne informacije u vezi s upotrebom Sustava, molimo kontaktirajte nas na:

helpdesk@certilia.com

Primjena Uvjeta korištenja

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.6.2021. do opoziva od strane tvrtke AKD d.o.o.